Sposoby na windykację długów

Jednym z problemów, które często trapią firmy jest windykacja długów. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste jakby się mogło wydawać. Dlatego też warto wiedzieć w jaki sposób można windykować długi robiąc to zgodnie z prawem.

1. Windykacja polubowna
Polega na zmotywowaniu dłużnika do spłaty należności bądź też podpisaniu stosownej ugody. Jest to windykacja opierająca się na czynnościach polubownych więc jako jedyna metoda pozwala na uzyskanie spłaty długów przedawnionych. Zaletami tej formy windykacji są niskie koszty oraz pozwala na zachowanie poprawnych relacji z dłużnikiem

2. Windykacja sądowo-egzekucyjna
Ten sposób windykacji polega na uzyskaniu prawomocnego wyroku od sądu, w celu udania się do komornika, który zajmie się ściągnięciem należności z majątku dłużnika. Stosowanie tej formy windykacji opiera się na środkach o charakterze prawnym, takich jak: pozew, tytuł egzekucyjny, wystosowanie żądań co do zapłaty, skierowanie sprawy do komornika. Dzięki tej formie windykacji przerywa się bieg przedawnienia. Jednak niestety koszty tego rodzaju windykacji są wyższe niż w przypadku windykacji polubownej. Jednak jej skuteczność w większości przypadków jest wyższa.

3. Windykacja samodzielna
Może być przeprowadzana zarówno w formie polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej. Polega to na samodzielnym wykonywaniu wszystkich czynności. Muszą być one zrobione profesjonalnie tak, aby być w pełni zgodne z odpowiednimi panującymi procedurami. Jednak dzięki temu można oszczędzić pieniędzy, które należało by zapłacić specjalistom.

Innymi rodzajami windykacji zgodnie z prawem są windykacja samodzielna online czy też zlecenie całego zadania kancelarii prawnej.

About the Author

admin

Leave a Reply