Podstawowe kanały informacyjne agencji PR w 21-szym wieku

Aktualnie agencje PR święcą triumfy doradzając praktycznie większości polityków i biznesmenów na całym świecie już od dobrych kilkudziesięciu lat. Wizerunek publiczny i relacje z klientami już w wieku 20-tym stawały się z roku na rok coraz ważniejsze, a dbanie o ten wizerunek i relacje wymagało znajomości skutecznego wykorzystywania najnowszych technologii. Z początku było to wykorzystanie prasy i radia, następnie telewizji, a pod koniec 20-wieku także internetu. Kto pierwszy opanował najnowsze media ten zyskiwał klientów, popularność i rósł w siłę.

nowoczesne-technologie

W 21-szym wieku konieczność dbania o wizerunek jest już oczywista dla wszystkich. Agencje PR wciąż jednak borykają się z tymi samymi trudnościami, z którymi borykały się w wieku 20-tym. Wciąż, ten kto posiadł skuteczną umiejętność obsługi najnowszych technologii ten wygrywa. W 21 wieku nie liczy się nawet gdzie zlokalizowana jest dana agencja, bo w ekstraklasie może znaleźć się zarówno agencja PR z Nowego Jorku czy Londynu, ale również agencja PR z Krakowa lub nawet Radomia. To co jest istotne to poziom opanowania najnowszych technologii. Jakie technologie są w tym momencie istotne? Według specjalistów z brandbay.pl mogą to być technologie starszej daty, takie jak: gazety papierowe, radio, telewizja oraz nowe technologie, jak: portale informacyjne, media społecznościowe, telewizja internetowa, etc.

Technologie popularne w wieku 20-tym

Gazety papierowe

Gazety papierowe w tym momencie nie cieszą się już taką popularnością jak w wieku 20-tym i raczej zazwyczaj są dodatkiem do internetowej wersji portalu informacyjnego. Myśląc o wykorzystaniu gazet należy więc bardziej myśleć o ich zasięgu internetowym niż papierowym. Warto jednak pamiętać, że są grupy potencjalnych klientów/wyborców, którzy wciąż te papierowe gazety czytają (to mogą być gazety z wyższej i niższej półki, periodyki wysoce cenione oraz prasa brukowa) i przy planowaniu kampanii PR koniecznym jest sprawdzenie czy dana grupa docelowa opiera swoje przekonania i zainteresowania na informacjach z takich papierowych gazet.

Radio i telewizja

Te dwa media pomimo tego, że zmienia się ich profil w wielu miejscach na świecie i dla wielu ludzi są podstawowym źródłem informacji, któremu można ufać oraz podstawowym medium domowej rozrywki. Oczywiście, wśród młodzieży i młodych dorosłych (15-30) tego typu media nie cieszą się dużą popularnością, niemniej jednak zarówno wśród najmłodszych oraz osób po 30-tym roku życia tradycyjne media stanowią ważne źródło informacji i rozrywki. Oczywiście, różnice występują też w zależności od miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia, etc., kluczowe jednak jest to, iż media tradycyjne nie powinny być pomijane przy planowaniu działań PR.

Technologia 21-ego wieku – Internet

Internet to w tym momencie najbardziej popularne medium do kontaktu z klientem/wyborcą, dlatego też większość kampanii PR wygrywa się właśnie w tym medium. Jak można wykorzystać internet w kampanii PR?

Portale informacyjne

Portale informacyjne to dzisiejsze gazety. Jest to w tym momencie jedno z podstawowych mediów informacyjnych.

Telewizja internetowa

Większość stacji telewizji tradycyjnej ma swoje odpowiedniki w internecie. Niektóre prowadzą ciągły przekaz na stronie w zminiaturyzowanym oknie, tak że użytkownicy mogą z jednej strony czytać informacje, a z drugiej kontrolować co dzieje się na żywo w studiu telewizyjnym.

Media społecznościowe

Media społecznościowe stanowią w tym momencie główne źródło kontaktu z klientami/wyborcami dla wielu firm/polityków. Tutaj można z jednej strony dzielić się informacjami, ale można też nawiązywać w coś na kształt „bezpośrednich relacji osobistych” (z tą różnicą, że są one wirtualne – wirtualnie bezpośrednie).
Aktualnie w wykorzystaniu mediów społecznościowych widzi się kilka trendów.

Sztuczna inteligencja i profilowanie użytkowników

Pierwszym jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia prawdziwych przekazów coraz bardziej dopasowanych do konkretnych grup odbiorców dzięki analizie zachowań użytkowników (informacje, które wrzucają do sieci; rozmowy, które prowadzą; strony, które lubią, etc.).

Fałszywe informacje i „farmy botów” rozpowszechniające te informacje

Drugim jest tworzenie fałszywych przekazów (tzw. „fake news”) i popularyzowanie ich dzięki wykorzystaniu tzw. „farm botów” (sztucznie wygenerowanych profili „osób” na portalach społecznościowych), które „lubią” i „udostępniają” owe fałszywe informacje. W internecie pojawiają się już informacje o tym, że istnieją „farmy” składające się z kilkuset tysięcy profili.
Wykorzystanie fałszywych profili sprawia, że dana informacja staje się popularna, co dla wielu łączy się z wiarygodnością i w ten sposób zyskuje wpływ na konkretnych realnych klientów/wyborców.
Aktualnie owe fałszywe informacje i fałszywe profile są bolączką osób zajmujących się PR, gdyż owe fałszywki potrafią uczynić bardzo duże szkody w wizerunku firmy/polityka. Jest to więc jedno z wyzwań agencji PR oraz całego społeczeństwa – poradzenie sobie z fałszywymi informacjami wykorzystywanymi do manipulowania opinią publiczną.
Farmy botów wykorzystywane są też do „miękkiego” wpływu na opinię publiczną poprzez zwiększanie popularności prawdziwych informacji, np. o wypuszczeniu nowego modelu smartfona. W ten sposób sztucznie zawyżana jest popularność danego produktu, co podobnie jak w przypadku „fałszywych informacji” przekłada się na realne zainteresowanie produktem.

Emocje w mediach społecznościowych

To co jest kluczowe w wykorzystaniu mediów społecznościowych to poziom emocji wpisów. Wpisy „bardziej emocjonalne” i „bardziej osobiste” cieszą się dużo większym zainteresowaniem użytkowników, którzy są non-stop zasypywani przeróżnymi informacjami. Widocznych jest więc coraz więcej coraz bardziej emocjonalnych przekazów tworzonych przez osoby prywatne i specjalistów z agencji PR.
Na całe szczęście niektóre z tych przekazów są bardzo pozytywne, jak przedświąteczne reklamy.

Podsumowanie

Podsumowując, to co jest szczególnie ważne w dzisiejszych działaniach agencji PR:
1) to pogłębiona analiza zachowań i preferencji użytkowników oraz wykorzystanie tej analizy do tworzenia sprofilowanych przekazów,
2) umiejętność radzenia sobie z fałszywymi informacjami, fałszywymi polubieniami konkurencji lub „znielubieniami”,
3) dopasowanie wyboru środków komunikacji do konkretnej grupy docelowej (radio, telewizja, internetowe portale informacyjne lub społecznościowe).

Otwartym pozostaje pytanie o przyszłość. Można się bowiem spodziewać, że wkrótce większość agencji opanuje zagadnienia związane z mediami społecznościowymi, analizą i profilowaniem użytkowników oraz tworzeniem spersonalizowanych przekazów. Wtedy, aby się wybić ponad przeciętną, agencje PR będą musiały znaleźć coś nowego (nową technologię lub nowe sposoby wykorzystania tej technologii). Miejmy nadzieję, że będą to czyniły z dbałością zarówno o swoich klientów jak i o całe społeczeństwo.

About the Author

admin

Leave a Reply